„Pametni radio“ sa niskim nivoom EMF

Ciljevi

Jedan od ciljeva LEXNET projekta je u pružanju metoda za smanjenje izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima koja potiču od uređaja za komunikaciju, a koji rade u radiofrekvencijskom opsegu. U okviru radnog paketa „Pametni radio sa niskim nivoom EMF“, cilj je da se prepoznaju inovativne radio-komponente i tehnike prenosa sa najvećim potencijalom za smanjenje indeksa izloženosti, kao i da se izvrši kvantitativna procjena nivoa mogućeg smanjenja.

 


Metodologija

Korišćenjem zajedničke evaluacione metodologije u pet koraka, procjena smanjenja indeksa izloženosti za sva rješenja analizirana u okviru WP4 će obezbijediti rezultate o smanjenju EI na uniforman način. Štaviše, kako se sva rješenja ispituju za njima relevantne scenarije definisane u WP2, poređenje efikasnosti pojedinih rješenja će biti ravnopravno u granicama mogućeg. Korišćenjem ove metodologije može se napraviti izbor između različitih tehnologija za nizak nivo EMF, pa se samim tim prioritet može dati najefikasnijim rješenjima. Takođe, očekivano smanjenje indeksa izloženosti nakon kombinacije nekih predloženih inovativnih tehnika se može bolje procijeniti kroz ovakav ujednačen pristup.


Glavni rezultati

LEXNET indeks izloženosti je implementiran u cilju analize performansi i relevantnosti radio-tehnologija sa niskim nivoima EMF, a zahvaljujući zajedničkoj evaluacionoj metodologiji. Preliminarni rezultati (smanjenje EI nasuprot kvalitetu servisa (engl. Quality of Service- QoS)) su predloženi za svako od rješenja za odgovarajući  specifičan scenario (rezultati se mogu naći u izveštaju D4.2). Smanjenje izloženosti varira od  5% do 80% u zavisnosti od rješenja, dok se QoS zadržava na istom nivou. Ovi preliminarni rezultati će biti unaprijeđeni i kompletirani, najzad i kombinovani, i procijenjeni na osnovu podataka o dnevnoj upotrebi informaciono komunikacionih tehnologija u toku treće godine LEXNET projekta.


Tehnički uticaj

LEXNET WP4 se bavi ispitivanjem velikog broja tehnika (kako na hardveru, tako i na nivou radio-veze) koje se mogu razvrstati u 3 glavne kategorije:

  • Optimizacija prostorne raspodjele elektromagnetnog polja (kontrola zračenja antene, usmjeravanje dijagrama antena za bazne stanice malih ćelija i laptop računara);
  • Optimizacija iskorišćnosti prenosa (mehanizmi diskontinulalne predaje i štednje enerije, smanjenje interferencije, smanjenje uticaja signalizacionih tehnika, algoritmi retransmisije);
  • Poboljšanje prijemnih performansi da bi se zahtijevala niža predajna snaga (poboljšana ulazna kola radiofrekvencijskog prijemnika).


Društveni uticaj

Metodologija za procjenu izloženosti implementirana u WP4 omogućava upoređenje izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima za bilo koju radio-tehnologiju. Kao rezulta toga, korisnici, kao i  donosioci odluka, bi jednostavno mogli da odaberu ili ocijene najperspektivniju radio-tehnologiju za dati scenario.