„Паметни радио“ са ниским нивоом електромагнетних поља

Циљеви

Један од циљева LEXNET пројекта је у пружању метода за смањење изложености људи електромагнетним пољима која потичу од уређаја за комуникацију, а који раде у радиофреквенцијском опсегу. У оквиру радне групе „Паметни радио са ниским нивоом ЕМП“, циљ је да се препознају иновативне радио-компоненте и технике преноса са највећим потенцијалом за смањење индекса изложености, као и да се изврши квантитативна процена нивоа могућег смањења.

 


Методологија

Како је коришћена заједничка евалуациона методологија од пет корака, процена смањења индекса изложености за сва проучавана решења у оквиру РГ4 је урађена на униформни начин. Штавише, како се сва решења испитују за њима релевантне сценарије дефинисане у РГ2, могуће је фер упоређивање добијених резултата. Коришћењем ове методологије може се направити избор између различитих технологија за низак ниво ЕМП, па се самим тим приоритет може дати најделотворнијим решењима. Такође, очекивано смањење индекса изложености након комбинације неких предложених иновативних техника се може боље проценити кроз овакав уједначен приступ.


Главни резултати

LEXNET индекс изложености је имплементиран у циљу анализе учинка и важности радио-технологија са ниским нивоима ЕМП, а захваљујући заједничкој евалуационој методологији. Прелиминарни резултати (смањење идекса изложености насупрот квалитету сервиса (енгл. Quality of Service- QoS) су предложени за свако од решења за њима специфичан сценарио (резултати се могу наћи у извештају D4.2). Смањење изложености варира од  5% до 80% у зависности од решења, док се QoS задржава на истом нивоу. Ови прелиминарни резултати ће бити обједињени, најзад и комбиновани, и процењени на основу података о дневној употреби информационо комуникационих технологија у току треће године LEXNET пројекта.


Технички утицај

LEXNET РГ4 се бави испитивањем великог броја техника (како на хардверу, тако и на нивоу радио-везе) које се могу разврстати у 3 главне категорије:

  • Оптимизација просторне расподеле електромагнетног поља (контрола зрачења антене, усмеравање дијаграма зрачења антена за базне станице малих ћелија и лаптоп рачунара);
  • Оптимизација искоришћности преноса (механизми дисконтинулалне предаје и штедње енерије, смањење интерференције, смањење утицаја сигнализационих техника, алгоритми ретрансмисије);
  • Побољшање пријемних перформанси да би се захтевала нижа предајна снага (побољшан радиофреквенцијски пријемник).


Друштвени утицај

Методологија за процену изложености имплементирана у РГ4 омогућава упоређивање изложености људи електромагнетним пољима за било коју радио-технологију. Као резултат, обични људи, као и они који доносе одлуке би једноставно могли да одаберу или оцене најперспективнију радио-технологију за дати сценарио.