Валидација и процена циљева

Циљеви

РГ6 стреми да изврши експерименталну проверу у виду демонстрације, валидације и евалуације најбољих техника за процену и смањење изложености електромагнетним пољима које су истраживане у оквиру LEXNET-а.  Спецификације за најперспективнија решења, детаљно објашњене у оквиру РГ3 (методологије процене и дозиметри), РГ4 (компоненте са ниским нивоом ЕМП), и РГ5 (оптимизоване топологије и иновативне технике управљања мрежом), ће бити имплементиране у реалним прототипима, системским симулаторима или лабораторијским поставкама зарад детаљних испитивања. Утицај LEXNET техника ће бити процењен у виду корисничког искуства и смањења изложености електромагнетним пољима.

 


Методологија

Активности у оквиру РГ6 су почеле 6 месеци након почетка пројекта. Главне особине мерних инструмената и лабораторијских поставки које треба развити и/или користити су дефинисане у оквиру прве фазе, претежно током прве године пројекта. Партнери у оквиру РГ6 су се потом фокусирали, у току друге године, на развој (хардерских и софтверских) алата, разрађивање сценарија, и имплементацију методологија за процену индекса изложености. Посебно, два типа дозиметра су развијена у виду прототипа, валидирана и произведена за мерење изложености на DL-у: верзија са ниском ценом за имплементацију у SmartSantander бежичним сензорским мрежама; и комплетна верзија за ношење или за drive-test мерења. Последња фаза у оквиру РГ6 ће се састојати из евалуација и демонстрација.


Главни резултати

Платформа за валидацију у оквиру РГ6 се развија са двојаким циљем: испитати изводљивост техника и решења (како у оквиру компоненти радио-везе тако и у оквиру ентитета мрежног управљања) које LEXNET предлаже за смањење изложености; и проценити сам индекс изложености, посебно преко реалних мрежа, коришћењем различитих методологија. Платформа се састоји од лабораторијских поставки, алата за симулацију мреже, бежичних локалних рачунарских мрежа, стварне ћелијске мреже и SmartSantander бежичне сензорске мреже, детаљно описане у оквиру извештаја D6.1.

Главни технички резултат до овог тренутка је производња 50 дозиметара ниске цене који се интегришу у SmartSantander платформу за скупљање и објављивање података у реалном времену о нивоу изложености на DL- у у оквиру значајног дела града Сантандера (Шпанија).


Технички утицај

РГ6 ће произвести два главна техничка резултата по свом завршетку. Прво, више методологија за процену индекса изложености ће бити демонстриране коришћењем техника радио планирања, алата за drive-test мерења, техника надгледања и/или бежичних сензорских мрежа. Овај приступ ће послужити у стандардизацији мерне методологије за индекс изложености; а може се користити и као референца за различите врсте заинтересованих страна (од произвођача опреме до јавних управа/власти) у будућем развоју или надгледању мрежа са ниским нивоом електромагнетних поља. 

Друго, LEXNET методе или технологије ће бити демонстриране и процењене у погледу квалитета сервиса и индекса изложености: оптимизација дизајна мреже; паметно управљање ресурсима; повећање густине малих ћелија; неактивни мод; нискошумни пријемник; и усмеравање дијаграма зрачења антене. Резултати ће допринети карактеризацији и промоцији техника које се покажу релевантним за смањење електромагнетних поља.


Друштвени утицај

РГ6 ће допринети смањењу изложености опште популације тиме што ће обезбедити потврду коцепта нове LEXNET метрике, неопходну за стандардизацију, али такође и демонстрирањем начина на који се нови индекс изложености може проценити од стране оператора мреже, регулатора, или јавних управа/власти при дизајну, контроли или одлучивању о имплементацији бежичне мреже. Главна иновација коју LEXNET доноси у процени изложености је очигледно у разматрању и UL компоненте поред традиционално разматране DL компоненте која потиче од базних станица. Уколико буде прихваћена од стране свих заинтересованих страна, примена овог концепта може значајно променити начин на који се бежичне мреже граде и начин на који општа популација утиче на развој, одабир и примену технологија (као на примеру повећања густине малих ћелија).